Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania oraz ulepszania oprogramowania wspomagającego pełną księgowość - Rewizor GT oraz oprogramowania wspomagającego sprzedaż - Subiekt GT. Jeśli generujesz dużo dokumentów sprzedaży, posiadasz wielu klientów oraz przyjmujesz wiele wpłat od kontrahentów możemy zmniejszyć ilość pracy księgowej w Twojej firmie.

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Najważniejsze cechy oprogramowania Rewizor GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach, pełna historia rozrachunków
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu, rozbudowane schematy importu
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne), zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programuZajmujemy się tworzeniem aplikacji rozszerzających możliwości oprogramowania Rewizor GT. Przykładowe rozwiązania:

 • dowolne zestawienia dedykowane
 • narzędzia automatyzujące czynności (np. automatyczne dodawanie wpłat i wypłat z wyciągów bankowych)
 • import kontrahentów
 • eksport dokumentów dla innych programów
 • homebanking - generowanie przelewów w formatach akceptowanych przez systemy bankowości internetowej

Poszukujesz kompleksowej obsługi, szukasz niestandardowych rozwiązań, chcesz usprawnić pracę w dziale księgowości - skontaktuj się z nami.