Jeśli jesteś zainteresowany usługami świadczonymi przez naszą firmę po prostu skontaktuj się z nami. Jeśli skontaktujesz się znamy będziemy mogli sporządzić ofertę dedykowaną dla Ciebie. Rozwiejemy Twoje ewentualne wątpliwości oraz pomożemy w doborze odpowiedniego rozwiązania. Pamiętaj, że kontakt oraz oferta do niczego nie zobowiązują.


Jak przebiega współpraca?

1. Rozpoznanie potrzeb, analiza
Na tym etapie rozpoznajemy branżę, określamy grupę docelową, rozpoznajemy potrzeby oraz analizujemy funkcjonalności które ma posiadać serwis internetowy.

2. Sporządzenie oferty
Przedstawiamy wycenę wdrożenia projektu, określamy sposób jego wdrożenia. Oferta często ma charakter wariantowy i może zawierać kilka opcji wdrożenia serwisu WWW.

3. Formalności
Podpisujemy umowę określająca zakres współpracy. Umowa zawiera specyfikację projektu oraz ramy czasowe wdrożenia projektu .

3. Wizualizacja projektu
Etap ten dotyczy tylko projektów, w których występują elementy graficzne systemu (strony internetowe, sklepy internetowe). Przedstawiamy projekt graficzny elementów strony internetowej. Projekt graficzny jest tworzony na podstawie Państwa potrzeb. W tym momencie mogą Państwo zgłaszać poprawki elementów graficznych, które na bieżąco są nanoszone przez naszych grafików aż do uzyskania pożądanego efektu.

4. Uzupełniamy specyfikację wdrażanej usługi poprzez pytania kierowane Programowanie funkcjonalności aplikacji. W przypadku gdy projekt tego wymaga, wprowadzane są treści, grafiki i inne wymagane dane. Wykonanie postępuje zgodnie ze specyfikacją i ustaleniami.

5. Testowanie poszczególnych elementów jest przeprowadzane w trakcie ich wdrażania. W tym momencie następuje testowanie serwisu internetowego jako całości.

6. Uruchomienie
Serwis jest uruchamiany w środowisku docelowym. W tym momencie nasi specjaliści czuwają nad poprawną pracą strony internetowej i są do Państwa dyspozycji w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów.

7. Opieka, rozwijanie aplikacji
Nie jest to punkt zalecany. Jest realizowany w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Opieka może polegać na opiece nad stroną www czy bardziej rozbudowanym serwisem internetowym. Może polegać na rozwijaniu nowych funkcjonalności systemu czy czuwaniu nad poprawnym działaniem infrastruktury IT.


Pytania i odpowiedzi

W jakim czasie realizowane są projekty?W zależności od typu projektu czasy realizacji są różne. Realizacje stron internetowych odbywają się zazwyczaj w czasie 2-3 tygodni. Sklepy internetowe wdrażane są na ogół w 3-4 tygodni. Czas wdrożenia innych serwisów internetowych jest uzależniony od funkcji jakie dana aplikacja ma pełnić oraz od sposobu w jaki te zadania mają być wykonywane.

Czy otrzymam fakturę VAT?
Oczywiście. Na wszystkie wykonywane przez nas usługi wystawiamy fakturę VAT.

Na jakim obszarze działacie?
Nasza siedziba znajduje się w Gdyni, ale działamy na terenie całej Polski. Projekty wdrażamy również poza granicami naszego kraju. W przypadku projektów systemów dedykowanych spotykamy się z klientami osobiście niezależnie od dzielącej nas odległości.

Czy dajecie gwarancję?
Tak. Każde dokonane przez nas wdrożenie jest podparte pisemną gwarancję, a przypadku wyrażenia chęci również opiekę powdrożeniową.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.